Başvuru Formu

Başvuru Formu

 • Denetimlere ilişkin tüm kriterler ve kılavuzlar www.sisder.org.tr internet adreslerinde yayınlanmıştır. Denetim tarihinden önce şartların karşılanmış olduğunu güvence altına almanız gerekmektedir. Herhangi bir kriterin gerekliliğinin yerine getirilmemiş olması sertifika almanıza engeldir.
 • İlk denetimin yapılmasını müteakip, herhangi bir uygunsuzluk bulunmaması halinde sertifikanız 3 işgünü içerisinde teslim edilecektir.
 • Denetim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gizli müşteri veya habersiz denetim yapılacak olup, fiyata dahildir.
 • Gizli müşteri veya habersiz denetimlerinde uygunsuzluk bulunması halinde kuruluş uyarılacak ve 3 işgünü içerisinde uygunsuzluğun ortadan kaldırılması istenecektir. Aksi takdirde sertifika iptal edilecek, SİSDER internet adreslerinde yayınlanacaktır.
 • Sertifika 1 adet basılacak olup, ikinci, büyük ve ingilizce sertifika talepleri ayrıca ücretlendirilecektir.
 • Denetim periyotları 1-6 ay arasında olabilir. Açıklanan fiyatlar 6 aylık periyotlar içindir. 6 aydan daha kısa periyotlarda denetim istenmesi halinde ücret tarifesinde belirtilen oranlarda indirim yapılabilir. Her periyot öncesi yapılacak denetim öncesi ücretinin, yetkilendirilmiş kuruluş hesabına yatırılmış olması gerekmektedir.
 • 6 aylık denetim periyotunun tercih edilmesi halinde, ilk denetimden sonra 2 habersiz veya gizli müşteri denetimi yapılır.
 • Başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.  Sağlıklı İşyeri Belgelendirmesi için başvuru ve taahhüt
  Bu başvuru, yukarıda detayı verilen kuruluş bilgileri için geçerlidir. Bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini teyit ederim. Ayrıca UDDER ve SİSDER tarafından yayınlanan “Sağlıklı İşyeri Belgelendirme Programı” kapsamındaki Belgelendirme faaliyeti ile ilgili UDDER ve SİSDER tarafından yayınlanan Belgelendirme Rehberinde yer alan şartlara ve yükümlülüklere uymayı, Belgelendirme Kuruluşu tarafından aylık periyotlarda denetime tabi tutulacağımı, ayda bir periyotla gizli müşteri/ habersiz denetim uygulaması yapılacağını, gizli müşteri olan denetçinin denetim sırasında tesisten aldığı hizmet bedelini, Belgelendirme Kuruluşu ile karşılıklı mahsuplaştırılacağını bu çerçevede belgelendirme sonucu dikkate alınmaksızın yapılan değerlendirmelere ilişkin ön ücretleri ve belgenin verilmesi durumunda gerekli diğer ücretleri zamanında ödemeyi taahhüt ederim.