Hakkımızda

Sistem Belgelendirme
Kuruluşları Derneği


SİSDER

Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası düzeyde sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların belgelendirme ve denetim faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararası standartlara, akreditasyon kurallarına, kanun, mevzuat, tebliğ ve tüzüklere, prosedür ve talimatlara uygun olarak gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak, kararlar almak ve uygulamak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Sistem Belgelendirme alanının ülkemizde ki gelişimine katkıda bulunmak ve bu konuda araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek, Sistem Belgelendirme alanında haksız rekabete karşı çözümler üretmek ve uygulamak ana faaliyetleridir. Bunun yanında Yurtdışı Akreditasyon Kuruluşlarından bilgi almak, iş birliği yapmak, uygulamalarını ve rehberlerini incelemek ve bu uygulamaları gerekirse ülkemizde hayata geçirmek, üyelerimizin uluslararası rekabet gücünü yükseltecek olanakların, fırsatların, ihalelerin araştırmalarını yapmak ve paylaşmak, üyelerimizin rekabet gücünü arttırmak ve uluslararası piyasalarda iş yapabilecek duruma gelmesi için yol gösterici olmak, Sistem Belgelendirme alanın da yapılan denetimler de denetçilerin kalibrasyonunu sağlamak, yeterliliklerini ve yetkinliklerini arttırmak, ihtiyaç duyulan EA/Nace kodlarında denetçi yetiştirmek gibi konularda da çalışmalarını sürdürmektedir.


SİSDER Web Sitesi