Hakkımızda

Sistem Belgelendirme
Kuruluşları Derneği ve
Uygunluk Değerlendirmesi Derneği


SİSDER

Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası düzeyde sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların belgelendirme ve denetim faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararası standartlara, akreditasyon kurallarına, kanun, mevzuat, tebliğ ve tüzüklere, prosedür ve talimatlara uygun olarak gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak, kararlar almak ve uygulamak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. Sistem Belgelendirme alanının ülkemizde ki gelişimine katkıda bulunmak ve bu konuda araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek, Sistem Belgelendirme alanında haksız rekabete karşı çözümler üretmek ve uygulamak ana faaliyetleridir. Bunun yanında Yurtdışı Akreditasyon Kuruluşlarından bilgi almak, iş birliği yapmak, uygulamalarını ve rehberlerini incelemek ve bu uygulamaları gerekirse ülkemizde hayata geçirmek, üyelerimizin uluslararası rekabet gücünü yükseltecek olanakların, fırsatların, ihalelerin araştırmalarını yapmak ve paylaşmak, üyelerimizin rekabet gücünü arttırmak ve uluslararası piyasalarda iş yapabilecek duruma gelmesi için yol gösterici olmak, Sistem Belgelendirme alanın da yapılan denetimler de denetçilerin kalibrasyonunu sağlamak, yeterliliklerini ve yetkinliklerini arttırmak, ihtiyaç duyulan EA/Nace kodlarında denetçi yetiştirmek gibi konularda da çalışmalarını sürdürmektedir.


SİSDER Web Sitesi


UDDer

UDDER

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği, T.C. Ekonomi Bakanlığı önderliğinde, kalite altyapısının önemli unsurlarından biri olan uygunluk değerlendirmesi alanında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak, sorumluluk üstlenen tarafları bir araya getiren, ülkemizde yapılandırılmış bir sivil toplum kuruluşudur.

UDDer’in amacı; uygunluk değerlendirmesinin ülkemizde gelişimini ve tanıtımını desteklemek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınması için çalışmalar yapmak, bu alanda kamu ve özel sektör kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, ticaret ve meslek odaları, tüketici örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

UDDer üyelerini, mevzuatı hazırlayan ve denetleyen kamu kurum ve kuruluşları ile bu mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve uygulamaya yardımcı olan uygunluk değerlendirme kuruluşları oluşturmaktadır.


UDDER Web Sitesi